Fabrikaların üretim sonucu oluşan ve yan ürün şeklinde değerlendirilemeyen kimyasal çöpleri. bunlar toprağa, akarsulara karışır. yaşamı öldürür, bitkileri de zehirler. Besin zincirine darbe vurur

Yapay maddelerin üretiminde bol bol kimyasal atık oluşur. çevrecilerin kürk düşmanlığı gibi yapay gündemler yerine en çok eğilmeleri gereken konudur.

Bu tür atıklara biyolojik arıtma yeterli olmamaktadır. genellikle kimyasal arıtma uygulanır. eğer atık, tehlikeli atıklar sınıfına giriyorsa, özel deponi alanlarında, kapsüllenerek bertaraf edilmektedir.